image

İnkontinans

Screenshot

İnkontinans Nedir?

İdrar inkontinansı, her türlü idrar tutamama sorununa verilen isimdir. Mesane ve idrar yollarındaki kasların zayıflaması ya da beyinden iletilen sinyal ile mesane arasında bir kopukluk olması durumu idrar inkontinansına yol açar.

Kadınlarda hamilelik, normal doğum, menopoz, fazla kilo, diyabet, yanlış beslenme, yaşlanmak gibi durumlar idrar kaçırmaya neden olabilir. Erkeklerde ise idrar inkontinansının en bilinen nedeni prostat ile ilgili problemlerdir. Aynı şekilde
fazla kilo, şeker hastalığı ve yanlış beslenme erkeklerde görülen idrar kaçırma nedenlerindendir. Araştırmalar günümüzde 30 yaşın üzerindeki her 4 kadından 1’inin ve 50 yaşın üzerindeki her 10 erkekten 1’inin bu sorunu yaşadığını göstermektedir.

Screenshot

Dünya yaşlanıyor!

Araştırmalar, hızla yaşlanmakta olan dünya nüfusunda 60 yaş ve üzeri kişi sayısının artacağını göstermektedir. 2000 yılında her 10 kişiden 1’i 60 yaş ve üzeri iken, 2050 yılında toplam yaşlı sayısının 1 milyar kişiye çıkacağı ve her 5 kişiden 1'inin 60 yaş üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Yaşlanan nüfusla birlikte, inkontinans rahatsızlığı yaşayanların sayısının da hızla artması beklenmektedir.

İnkontinans Çeşitleri

 • Stres
  İnkontinans

  Hapşırma, öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda idrarın istem dışı dışarı sızmasıdır. Gebelik, çok sayıda normal doğum, menopoz, aşırı kilo gibi mesane ve pelvik taban kaslarının zayıfladığı durumlarda görülür.

 • Sıkışma / Yetişememe
  İnkontinansı

  Mesanede az miktarda idrar bulunmasına rağmen beynin aksi yönde sinyal almasını takip eden idrar kaçırma şeklidir. Acil tuvalete gitme emri alan mesane, kasılarak idrarın çıkmasına neden olur. Bu inkontinans çeşidi, mesane ve idrar yolları enfeksiyonları, MS, Parkinson, Alzheimer hastalıkları ve felç gibi durumlarda görülmektedir.

 • Karışık
  İnkontinans

  Stres ve sıkışma inkontinansının bir arada görülmesidir. Örneğin kişi öksürdüğünde ya da hapşırdığında, bazen de ani bir sıkışma hissi sonrasında idrarını kaçırabilir.

 • Taşma
  İnkontinansı

  Mesane, dolu olmasına rağmen beyine eksik sinyal gitmesi nedeniyle idrar boşaltım emri alamaz ve aşırı dolduğu için taşma meydana gelir. Bu durum, diyabet nedeniyle sinirlerin zarar görmesi, radyoterapi tedavisi, Parkinson ve felç gibi hastalıklar ile diğer mesane rahatsızlıklarına bağlı olarak gelişmektedir.

 • Fonksiyonel
  İnkontinans

  Kişinin sıkıştığını bilmesi, fakat tuvalete zamanında yetişememesinden kaynaklanan idrar kaçırma durumudur. Yakınlarda bir tuvalet bulunmaması ya da romatizma, kireçlenme gibi tuvalete zamanında ulaşmayı engelleyen fiziksel rahatsızlıklar kişinin mesanesinin taşma yapmasına neden olur.

 • Total
  İnkontinans

  İdrarın hiçbir şekilde tutulamaması, tamamen dışarı kaçmasıdır. Nörolojik rahatsızlıklar, omurilik zedelenmeleri ve felç gibi durumlarda görülebilir.

İnkontinans Sebepleri

Hapşırma, öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda idrarın istem dışı dışarı sızmasıdır.

KADIN
Çok sayıda normal doğum
Kadın hastalıkları operasyonları
Menopoz


ERKEK
Prostat hastalıkları
Prostat ve mesane ameliyatları


ORTAK
Nörolojik rahatsızlıklar veya yaralanmalar
(Parkinson, felç, Alzheimer, omurilik yaralanmaları)
Şeker hastalığı
Ameliyat sonrası geçici inkontinans problemleri
İdrar yolları enfeksiyonları
Bazı ilaçların yan etkileri
Aşırı sigara ve kafeinli içecekler
Obezite